• Home
  • MTÜ TEATER MAX MODA

MTÜ TEATER MAX MODA

MTÜ TEATER MAX MODA- laste- ja noorte oranisatsioon, ühendab oma tegevust erinevate rahvuste laste ja noorte, tutvustab neid moe teatriloomingulise tegevuse.

MTÜ TEATER MAX MODA kõikidel kolleksioonidel ja lavastustel on oma muusikaline ja koreograafiline seade, näitleja meisterlikkus – mis kõik üheskoos väljendavad kolleksiooni olemuse – hinge.

Organisatsioonis MTÜ TEATER MAX MODA töötavad professionaalsed noored õpetajad – juhendajad, kes annavad järgmisi tuned: defilee ja lavaline liikumine, koreograafia ja moderntants, näitleja meisterlikkus, riiete modellererimine ja disain.

MTÜ TEATER MAX MODA töös osalevad lapsed ja noored vanusegruppides: ettevalmistus-grupp, lastegrupp, noortegrupid. Teatritöös saavad osaleda kõik lapsed ja noored vaatamata nende sotsiaalsele päritolule, religioonsele taustale ja rahvusele.

Organisatsioon MTÜ TEATER MAX MODA alustas oma tegevust 2004.a. oktoobris, ametlikult registreeritud 12. novembril.

Teatriloojaks on moekunstnik, direktor ja kunstilinejuht Maksim Hlebnikov. Organisatsiooni MTÜ TEATER MAX MODA produtsent Tatjana Sausnitis.

Teatritegevuse eesmärgiks on tutvustada  moodi läbi aastasadade, erinavete rahvaste rahvarõivaste elementide kasutust  moes ning teatraalset  moodi . Samuti on kursused näitleja meisterlikkuses, erinevates tantsustiilides, disainis, dekoratiiv-kosmeetikas ja kehahoolduses. Moeetendus on erinevatest kostüümidest ja neile seatud tantsudest ning muusikaseadest koosnev kostüümilavastus.

MTÜ TEATER MAX MODA korraldab kohallike- ja Rahvusvaheliste ürituse ja projekte koostöös tunduva kunstnikega, kultuurivaldkonna ja moe tegijatega, professionaalse õppejõudega.

Alates 2007.a. korraldab organisatsioon MTÜ TEATER MAX MODA Rahvusvahelise Laste ja noorte Tantsu ja moeteatrite festivali-konkurss MAX MODA“. Festivali viibimise jooksul osalesid Lätist ja Leedust, Venemaalt,Valgevenest, Poolast, Ukrainast, Kasahhstanist, Gruusiast, Iirimaalt, Soomest, Rootsist ja Eesti teistest linnadest osalejad.

Alastes 2013 aastal MTÜ TEATER MAX MODA iga aastat korraldab „Rahvusvahelise Loomingilise Laager-seminar DANCE, CREATIVE and FASHION CAMP“.  Projeti eesmärgiks on ühendada erinevatest riikidest õppejõude ja spetsialiste, lapsed ja noored läbi moe, tantsu, käsitöö ja teatri tegevuste.

Tänu professionaalsust ja kompetentsust, koostöös TALLINK organisatsiooniga korraldab

MTÜ TEATER MAX MODA  alates 2015 Rahvusvahelise Laste ja Noorte Loomingilise festival „Sügise kaleidoskoop“. Esimesel üritusel võtsid osa üle 400 osalejad.

2013 aastal sai MTÜ TEATER MAX MODA EHIS ja Teadus – ja Haridusministeeriumi luba, et praegu organisatsioon tegutseb erahuvikoolina- Tantsu-ja Moekool MAX MODA.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.
Info vanematele
error: Content is protected !!